Follow us on:

Konsullata në Cyrih

Konsullata e Republikës së Kosovës në Cyrih
Adresa: Eugen Huber-Strasse 19a 8048 Zürich
Tel.:   + 41 (0) 43 343 01 71
Fax.:  + 41 (0) 43 343 01 73
E-maili: consulate.zurich@rks-gov.net

Stafi i misionit konsullor të republikës së Kosovës në Cyrih

Stafi diplomatik/ konsullor
•    Islam Spahiu- Minister Keshilltar/Udhëheqës i Konsullates.
•    Ajmane Veseli- konsull
•    Visar Rrecaj- këshilltar
•    Leurata Berisha: Konsulle

Stafi administrativ vendor
•    Arton Jusufi
•    Driton Tahiri
•    Mehmet Bislimi
•    Dashurije Hamiti

Orari i punës

E hënë- E Enjte

09.00- 17.00

Orari i punës me palë

E hënë- E Enjte

09.15-12.00 dhe 14.00-16.45

E premte

09.00-12.00