Follow us on:

Për ambasadën

Ambasada e Republikës së Kosovës në Zvicër

Adresa:
Amthausgasse 3, 3012 Berne
Tel.:      
+41 (0) 31 310 0690
Fax.:     
+41 (0) 31 310 0691
Email:
embassy.switzerland@rks-gov.net


Konsullata në Bern:
Adresa:
Amthausgasse 3, 3012 Berne
Tel.:      
+41 (0) 31 310 0690
Fax.:     
+41 (0) 31 310 0691
Email:
consulate.bern@rks-gov.net

 
Konsullata e Përgjithshme në Gjenevë
Adresa:
93, rue de la Servette, 1202 Genève
Tel.: 
+41 (0) 22 734 27 34
Fax.:
+41 (0) 22 734 27 32
E-maili:
consulate.geneva@rks-gov.net

 

Konsullata në Cyrih
Adresa:
Hohlstrasse 610, 8048 Zurich
Tel.: 
+41 (0) 43 343 01 71
Fax.:
+41 (0) 43 343 01 73
E-maili:
consulate.zurich@rks-gov.net