Follow us on:

Shërbimi konsullor

Konsullata e Përgjithshme e Republikës së Kosovës në Toronto

Adresa: 150 Eglinton Avenue East, Suite 400, Toronto, ON, M4P 1E8, Canada
consulategeneral.ca@rks-gov.net
Tel: 416-322-5769Stafi Diplomatik - Konsullor


z. DONAT SYLA
Konsull i Përgjithshëm - Udhëheqës i Misionit Konsullor Toronto Kanada

E-mail: donat.syla@rks-gov.net


z. SADIK MAKOLLI
Zëvendës/Konsull
Email: sadik.makolli@rks-gov.netStafi lokal-administrativ


Znj. ARITA IMEROVIK
Asistente Ekzekutive
Email: arita.imerovik@rks-gov.net


z. AGRON SELIMI
Vozitës