Follow us on:

Stafi Diplomatik dhe Konsullor i Ambasadës së Kosovës në Kanada

Lulzim Hiseni

Ambasador

E-mail: lulzim.hiseni@rks-gov.net 


Blerta Ademi

Sekretare e Parë

E-mail: blerta.ademi@rks-gov.net 


Shaban Gosalci

Sekretar i Parë

E-mail: shaban.gosalci@rks-gov.net