Follow us on:

Stafi Diplomatik dhe Konsullor i Ambasadës së Kosovës në Kanada

Lulzim Hiseni
Ambasador
E-mail: lulzim.hiseni@rks-gov.net

Shaban Gosalci
Sekretar i Dytë
E-mail: shaban.gosalci@rks-gov.net