Follow us on:

Stafi Diplomatik dhe Konsullor i Ambasadës së Kosovës në Kanada

Adriatik Kryeziu
Ambasador
E-mail: adriatik.kryeziu@rks-gov.net 

Blerta Ademi
Sekretare e Parë  / Zv. Ambasadore

E-mail: blerta.ademi@rks-gov.net

Erveina Gosalci
Asistente Ekzekutive

E-mail: erveina.gosalci@rks-gov.net