Follow us on:

Stafi Diplomatik

Bernard Nikaj
Ambasador i Republikës së Kosovës në Bruksel
bernard.nikaj@rks-gov.net

Albinot Bimbashij
Ministër Këshilltarl
albinot.bimbashi@rks-gov.net

Haxhi Bajraktari
Ministër Këshilltar
haxhi.bajraktari@rks-gov.net

Labionot Hoxha
Ministër Këshilltarl
labinot.hoxha@rks-gov.net

Valëza Oruçi
Këshilltare
valeza.oruqi@rks-gov.net

Valdrin Grainca
Sekretar i Parë
valdrin.grainca@rks-gov.net

Jetmira Bërdynaj-Shala
Konsulle
jetmira.berdynaj@rks-gov.net

Nënkolonel Ahmet Ajeti
Atashe i Mbrojtjës
ahmet.ajeti@rks-gov.net

Jeton Krasniqi
Ndërlidhës policor
jeton.krasniqi@kosovopolice.com