Follow us on:

Ilir Dugolli, nerezidentni ambasador u Luksemburgu

Priština, 16. jun – Ambasador Republike Kosovo u Kraljevini Belgiji, Ilir Dugolli je akreditovan za nerezidentnog ambasadora u Luksemburgu.

Ministarstvo spoljnih poslova Luksemburga je putem verbalne note obavestilo Ministarstvo spoljnih poslova Kosova o ovoj odluci Vlade Luksemburga.

Prema ovoj odluci, ambasador Kosova u Belgiji, Ilir Dugolli je akreditovan kao izvanredni i opunomoćeni  ambasador Republike Kosovo u Luksemburgu, sa sedištem u Kraljevini Belgiji.

Akreditacija ambasadora Dugollija u Luksemburgu je važan korak u kontinuiranim naporima države Kosovo da uspostavi diplomatske odnose i ojača bilateralnu saradnju sa državama koje su priznale Republiku Kosovo.