Follow us on:

Konferencija o mladima na Kosovu i održivom razvoju

Organizacija “Think Young” je održala konferenciju o mladima održivom razvoju na Kosovu

Na inicijativu “Think Young” konferencija o mladima i održivom razvoju na Kosovu je održan Konferencija se osvrnula na prepreke sa kojima se mladi suočavaju.

 

Tokom ovog događaja, Ambasador Dugoli je odgovarao na niz pitanja i naglasio neophodnost eliminisanja trenutnih prepreka sa kojima se mladi suočaavaju.

 

Izvestilac za Kosovo u Evropskom Parlamentu, poslanica Ulrike Lunaček, dotakla je mnogo tema uključujući i poteškoćama sa kojima se Kosovo suočava kao rezultat nedostatka priznavanja od strane pet zemalja, članica Evropske Unije. Aleksandra Stiglamajer iz Evrospke Inicijative za Stabilnost govorila je o pitanju viza i sporog kretanja u tom pogledu.

 

U drugom panelu, poslanik u Evrospkom Parlamentu, Doris Pak, podelila je svoje iskustvo iz svog rada na Zapadnom Balkanu, ističući takođe uslov za normalizaciju odnosa među svim zemljama u regionu.