Follow us on:

Ministri Spoljnih Poslova Kosova i Belgije potvrđuju blisku saradnju

Ministar Sposljnih Poslova Republike Kosova, Enver Hodžaj, imao je bilateralni sastanak sa Ministrom Spoljnih Poslova Belgije Didierom Rejndersom.

Ministar Sposljnih Poslova Republike Kosova, Enver Hodžaj, imao je bilateralni sastanak sa Ministrom Spoljnih Poslova Belgije Didierom Rejndersom.

 

Tokom sastanka razgovaralo se o bilateralnim odnosima dveju zemalja koje su ocenjene kao odlične od strane oba Ministra. Tokom susreta Ministar Hodžaj se zahvalio Ministru Rejndersu na neprekidnoj podršci Belgije u izgradnji državnosti Rebublike Kosova.Bilo je razgovora i oko Evropske perspective Republike Kosova i takođe u vezi postignutih sporazuma između Republike Kosova i Republike Srbije u tehničkom dijalogu koji pomaže Evropska Unija.

 

U ovom kontekstu, Ministar Spoljnih Poslova Belgije,Didier Rejnders je čestitao Vladi Republike Kosova na Evropskom ponašanju tokom dijaloga. Ministar Rejnders je istakao da Belgija pozdravlja zaključke Saveta Ministara Spoljnih Poslova Evropske Unije za početak studije o izvodljivosti kao prvi korak prema potpisivanju Sporazuma o Stabilizaciji i Pridrživanju između Republike Kosova i Evropske Unije.

 

Ministar Rejnders je dalje istakao da će Belgija nastaviti da podržava Republiku Kosovo u inegrativnim procesima i učlanjenju u međunarodnim organizacijama. Belgijski Ministar je čestitao Ministru Hodžaju na sveobuhvatnim reformama koje su preduzete u Republici Kosovo a tiču se ubrzanja procesa završetka nadgledane nezavisnosti.