Follow us on:
Bernard Nikaj Ambasador i Republikës së Kosovës në Bruksel

Përgatitja Akademike
2010 PhD në Qeverisje dhe Analiza Politike, në Universitetin e Maastricht, Maastricht School of Gorvernance
2007-2008 MSc. në Menaxhim, London School of Economics and Political Science
2003-2006 BA në Ekonomi, Universiteti i Prishtinës

Eksperienca profesionale
2016 Ambasador i Republikës së Kosovës në Bruksel
2009-2016 Ligjërues në Menaxhment dhe Ndërmarrësi, Universiteti i Prishtinës
2013-2014 Ministër i Tregtisë dhe Industrisë, Qeveria e Kosovës
2013 Zëvendësministër i Tregtisë dhe Industrisë/ MSA Kryenegoiciator i Tregtisë, Qeveria e Kosovës
2011-2013 Këshilltar Kryesor Politik / Shef i stafit të Zëvendës Kryeministrës, Qeveria e Kosovës
2008-2011 Këshilltar i Politikave Publike në çështjet e Financave Publike, Zhvillimin Ekonomik dhe Reformën e Administratës Publike në projekte të asistencës teknike në Kosovë dhe jashtë vendit
2004-2008 Këshilltar për Buxhet dhe Shpenzime Publike, Ministria e Financave, Qeveria e Kosovës
2002-2004 Ekipi për reformën e Sektorit të Shëndetësisë, Qeveria e Kosovës
2001-2002 Zyrtar për Informim dhe Komunikim, Agjensia Evropiane për Rindërtim (AER)
2000-2001 Angazhim në Organizata Humanitare (ADRA, CARE dhe OJQ të tjera)

Çmime

2014 Programi i Zyrës së Jashtme të Britanisë së Madhe për Lider Ndërkombëtarë
2014 Bursa Fulbright e Departamentit Amerikan të shtetit
2012-2014 Bursa e Ministrisë së Jashtme të Holandës
2007-2008 Bursa Chevening e Zyrës së Jashtme të Britanisë së Madhe

I lindur më 9 dhjetor 1978 në Gjakovë, Kosovë. I martuar, baba i dy fëmijëve.