Follow us on:

Aplikimi për letërnjoftim

Për herë të parë (për personat mbi 16 vjeç):
-   Ekstrakti i lindjes
-   Aplikimi bëhet personalisht në Konsullatë
-   Taksa 50€.

   

  Në rast të ripërtëritjes/korigjim të dhënash: 

  -   Kopja e LTNJ, ose pasaportës
  -   Ekstrakti i lindjes
  -   Raporti i policisë lidhur me humbjen e LTNJ-së, gjegjësisht raportin e konfiskimit
  -   Taksa 50€