Follow us on:

“Kosovo – 4 Jahre nach der Unabhängigkeit”

Intervistë e Ambasadorit të Republikës së Kosovës në Austri, Dr. Sabri KIQMARI, dhënë revistës së njohur së fushës diplomatike “Circle Diplomatique” (CD) . Circle Diplomatique është revistë prestigjioze austriake për korin diplomatik dhe organizatat ndërkombëtare në Austri.