Follow us on:

Informatë e rëndësishme për ata që u skadon viza Shengen por që nuk mund të kthehen në Kosovë

Qytetarëve të cilëve u skadon viza Shengen por që nuk mund të kthehen në Kosovë për shkak të masave të marra për të parandaluar përhapjen e COVID 19, nuk do të penalizohen.

Bazuar ne vendimin e Ministrisë Federale të Punëve të Brendshme të Republikës së Austrisë, infomohen të gjithë personat të cilët nuk kanë regjim të vizave dhe kanë të drejtë për një qëndrim deri në 90 ditë në Austri si dhe ata që kanë regjim vize dhe që posedonin një vizë të vlefshme që nga fillim i krizës COVID-19, duhet ose të largohen nga Austria ose të rregullojnë qëndrimin e tyre tek autoritetet lokale në departamentin përgjegjës të policisë.
Nëse një gjë e tille nuk është e mundur të rregullohet nga autoriteti përkatës (psh. për shkak ndalesave për të punuar / shërbyer drejtpërdrejt me palët), autoritetet sigurojnë që nuk do të ketë procedurë penale edhe se nëse ndodh largimi nga shteti pas skadimit të vizës.
Poashtu nuk do të ketë pasoja negative për lëshimin e një vize të re në të ardhmen. Sapo të jenë stabilizuar rrethanat ( për udhëtim) largimi nga shteti duhet të bëhet gjithsesi.