Follow us on:

Njoftim- Ditë Pushimi

Ambasada e Republikës së Kosovës në Austri njofton të interesuarit se me rastin e Festës së Ditës së Pavarësisë së Republikës së Kosovës, puna me palë në Ambasadë dhe në Shërbimin Konsullor nuk do të zhvillohet të hënën me datë 17 shkurt 2020. Ju falënderojmë për mirëkuptimin Tuaj!