Follow us on:

Konsultimet publike për projekt ligjin e Diasporës

Me ftesë të Ambasadës së Republikës së Kosovës në Vjenë dhe Ministrisë së Diasporës dhe Investimeve Strategjike u mbajt takimi më 21 nëntor 2018, ku me një numër të vogël pjesëmarrësish u diskutua projekt ligji për diasporën i sponsorizuar nga Ministria e Diasporës dhe Investimeve Strategjike.

Të gjithë të interesuarit që dëshirojnë të dërgojnë komente, sugjerime ose vërejtje për “Projekt ligjin për diasporën” dhe “Projekt strategjinë për diasporën 2019-2023 dhe planin e veprimit 2019-2021” mund t’i bëni direkt në platformën online. Për më shumë klikoni këtu...