Follow us on:

Ftesë për pjesëmarrje në konsultimet publike për projekt ligjin e Diasporës

Ftoheni të merrni pjesë në konsultimet publike për projekt ligjin e Diasporës dhe Investimeve Strategjike, diskutim i cili bashkë organizohet nga Ministria e Diasporës së Republikës së Kosovës dhe Ambasada e Republikës së Kosovës në Vjenë, më 21 nëntor 2018 ora 18.00 në ambientin e Ambasadës së Republikës së Kosovës në Vjenë (Goldeggasse 2/15, 1040 Wien).

Luteni të konfirmoni pjesëmarrjen Tuaj në consulate.vienna@rks-gov.net

 

Për të shkarkuar projekt ligjin për diasporën klikoni këtu, ndërsa këtu projektstrategjinë pë diasporën 2019-2023 dhe planin e veprimit 2019-2021.