Follow us on:

Marrëdhënie me publikun

Në kuadër të Ambasadës së Republikës së Kosovës në Vjenë funksionon edhe shërbimi i marrëdhënieve me publikun. Ky shërbim i ofron ndihmë shtetasve të Republikës së Kosovës për zgjidhjen e problemeve të natyrës konsullore.

Shërbimi i marrëdhënieve me publikun mund të kontaktohet në:
Tel.: +43 (0)1 504 74 00
Fax.: +43 (0)1 504 74 00-20
Email: consulate.vienna@rks-gov.net

Adresa:
Goldeggasse 2/13,
1040 Wien

Misioni diplomatik/konsullor në Vjenë ofron shërbime konsullore sipas orarit në vijim:

Orari i punës i Shërbimit Konsullor në Vjenë është nga ora 9.00-17.00, ndërsa me orari i punës më palë është nga ora 10.00-12.00 dhe 13.30-15.30.