Follow us on:

Stafi Konsullor

Informata për stafin konsullor:

Tel: + 43 1 504 74 00

Fax: + 43 1 504 74 00 20

E-mail: consulate.vienna@rks-gov.net

 

 

z. Isa KOSUMI - Këshilltar/Konsull

Udhëheqës i Shërbimit Konsullor

 

znj. Xheraldina REXHEPI - Konsulle

 

znj. Shkurte KRASNIQI - Sekretare e Parë


z. Haxhi KADRIJA - Asistent Konsullor