Follow us on:

Stafi Konsullor

Informata për stafin konsullor:

 

 

z. Isa KOSUMI - Këshilltar/Konsull

Udhëheqës i Shërbimit Konsullor

 

Tel: + 43 1 504 74 00

Fax: + 43 1 504 74 00 20

E-mail: isa.kosumi@rks-gov.net

             consulate.vienna@rks-gov.net

 

znj. Shkurte KRASNIQI - Sekretare e Parë
E-mail: shkurte.s.krasniqi@rks-gov.net


Haxhi KADRIJA - Asistent Konsullor

Tel: + 43 1 504 74 00
Fax: + 43 1 504 74 00 20
E-mail: haxhi.kadrija@rks-gov.net