Follow us on:

Stafi Diplomatik

z. Sami UKELLI - Ambasador

z. Adnan DRAGAJ - Ministër Këshilltar

Email: adnan.dragaj@rks-gov.net

 

znj. Dhurata SELIMI - Këshilltare

E-mail: dhurata.selimi@rks-gov.net

 

znj. Zana RUGOVA - Këshilltare
E-mail: zana.rugova@rks-gov.net


 z. Faruk AJETI - Sekretar i Parë

Email: faruk.ajeti@rks-gov.net
 

z. Major Bekim HALILAJ - Atashe Policor
Email: bekim.halilaj@kosovopolice.com


znj. Aferdita ZENUNI - Asistente Administrative
Email: aferdita.zenuni@rks-gov.net