Follow us on:

Diplomatic Staff


Z. Sylë UKSHINI
Chargés d'affaires

 

Z. Gani Veseli


Z.Halim KRASNIQI


Z. Adem Sallauka - First Secretary(Consul)
adem.sallauka@rks-gov.net

Z. Bashkim Shillova, Atashe Ushtarak
Çështjet ushtarake dhe të sigurisë

Tel.:       +35542 261 650           
Fax.:      +35542 261 650
Email:     embassy.albania@rks-gov.net