Follow us on:

Shërbimet Konsullore


Në kuadër të Ambasadës së Republikës së Kosovës në Tiranë funksionon edhe shërbimi konsullor. Ky shërbim i ofron ndihmë shtetasve të Kosovës për zgjidhjen e problemeve të natyrës konsullore. Shërbimi konsullor në Ambasadën e Kosovës ne Tirane ofron edhe viza për shtetas të vendeve të ndryshme të botës, të cilëve nga do t’iu nevojitet pajisja me vizë hyrëse në Kosovë.

Kontakt për çështjet e vizave:

Tel.:    +355 (0) 42 240 696
Fax.:  +355 (0) 42 267 820
Email: visa.al@rks-gov.net


Nga e hëna deri të premten
Ora 9:00 - 12:00
Ora 13:00 -16:00

Adresa:
Rr. Donika Kastrioti, Vila nr 6,
Tiranë
Albania