Follow us on:

Sylë Ukshini

Shef i Misionit

Sylë Ukshini Shef i Misionit

1983 Matura e përgjithshme në Ferizaj

1985 – 2013
Studime të larta për histori, marrëdhënie ndërkombëtare dhe integrime evropiane në Prishtinë/Kosovë, Graz, Vjenë/Austri, FU Berlin dhe Bremen/Gjermani

1990 – 2000 Gazetari

2000 – 2002 Departamenti për Çështje të Diasporës

2002 - 2008 Zyra e Kryeministrit të Kosovës

2008 -2009 Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës

2009 - 2011 Arkivi Shtetëror i Kosovës

2009-2010 Ligjërues në Universitetin për Biznes dhe Teknologji (UBT)

2012-2013 Ligjërues i jashtëm në Universitetin e Prishtinës

2011 - 2014 Ministria e Punëve të Jashtme

2014 - 2016 Ambasada e Kosovës në Tiranë

Prej datës 21.11. 2016 I Ngarkuar me Punë në Ambasadën e Kosovës në Tiranë